Vrták patří mezi nejznámější strojírenské nástroje. Obvykle se s nimi potkáváme v podobě nástrojů z rychlořezné oceli, ale existují i speciální vrtáky s naletovanými břity z tvrdokovu, označovanými jako TK.

Kde využijete vrtáky z tvrdokovu

Vrtáky s naletovaným TK břitem TP 330 I-nástroje, což je v podstatě vrták s břitovým tvrdokovem, nachází využití na mnoha místech. Buď dokáže plně zastoupit vrtáky klasické z rychlořezné nástrojové oceli HSS, anebo jej využijete pro různé speciální operace.

strojírenské nástroje

Řezné rychlosti – značnou výhodou tvrdokovu je možnost využívat vyšších řezných (obráběcích) rychlostí. Tím pádem je obrábění přesnější a také rentabilnější – rychlejší. Díky zkrácení času potřebného pro obrábění se vrtáky s tvrdokovem dobře uplatní zejména v sériové výrobě. Tyto typy vrtáků se také musí při vyšších obráběcích rychlostech důkladně chladit, využívá se k tomu speciální olej nebo emulze.

Snazší vedení vrtáku v obrobku – tvrdokov je natolik pevný a tvrdý, že umožňuje snazší obráběcí proces. Projevuje se to například lepším vedením vrtáku napříč obrobkem a přesnějším vrtáním s menší rozměrovou odchylkou ve srovnání s nástrojovou ocelí HSS.

tři vrtáky

Kratší třísky – výhodou tvorby kratších obráběcích třísek je snazší chlazení vrtáku, což má vždy pozitivní vliv na obráběcí proces. Krátké třísky se při vrtání s tvrdokovem tvoří zejména u velmi tvrdých materiálů anebo naopak u velmi měkkých kovů.

Dlouhá životnost – prodloužení životnosti obráběcích nástrojů je vždy záležitost zejména ekonomická, a velký význam to má především pro velké firmy, kde je obrábění rozhodující pro jejich prosperitu. Týká se to hlavně sériové výroby různých součástí pro automobilový či letecký průmysl a další odvětví, kde se strojírenské součástky objevují, např. ve výrobě domácích spotřebičů, elektroniky, nábytku, sportovních potřeb, hraček a také strojů a zařízení pro zemědělství, chemický a farmaceutický průmysl atd.