Neodmyslitelnou souÄástí dneÅ¡ní moderní doby je elektronická komunikace mezi lidmi. Jsou ovÅ¡em situace, kdy je lepší používat tradiÄní dopisování. K tÄ›m patří doruÄení novoroÄního přání pomocí klasické poÅ¡ty. Taková hmotná kartiÄka s vlastnoruÄním podpisem je upřímnÄ›jším, uctivÄ›jším a příjemnÄ›jším vyjádÅ™ením VaÅ¡ich slov. Jste-li pÅ™es vánoÄní svátky daleko od svých přátel a rodiny, zaÅ¡lete jim krásnou kartu, aÅ¥ ví, že je máte stále v mysli i v srdci. Tento způsob gratulace vždy potěší.

Udělejte dobrý dojem

PotÅ™ebujete zviditelnit svůj podnik? ZaÅ¡lete svým obchodním partnerům PF. Tato malá kartiÄka udÄ›lá dobrý dojem a zároveň potěší. K tisku pÅ™idáme i logo VaÅ¡i spoleÄnosti, které se obdarovanému dokonale vryje do pamÄ›ti. Každá lepší spoleÄnost zasílá PF v tiÅ¡tÄ›né podobÄ›, proto zvažte naÅ¡i nabídku. Tiskneme na zakázku v té nejvyšší kvalitÄ›. Nabízíme kartiÄky tradiÄní, otevírací, ve tvaru kapsy a mnohými dalšími originálními prvky. Barvu odstínu si volíte podle svého vkusu, pÅ™i výrobÄ› se nedržíme pouze naÅ¡ich pÅ™edloh.