Jestliže mají dneÅ¡ní generace s nÄ›Äím obrovský problém, pak je to závislost na internetu. Bohužel to kolikrát zachází až tak daleko, že ÄlovÄ›ku zaÄne být vÅ¡echno jedno, což rozhodnÄ› dobÅ™e není. Můžeme to vidÄ›t například u studentů. I když daný student ví, že jej Äeká nároÄná zkouÅ¡ka, pak místo toho, aby se uÄil, sedí na telefonu a nedÄ›lá to, co by dÄ›lat mÄ›l, což znamená, uÄit se. Poté to dopadne tak, že daný student zkouÅ¡ku neudÄ›lá a je zklamaný. Čím to asi bude? Kdyby se daný student vÄ›noval uÄení, a nikoliv svému mobilnímu telefonu, je dost možné, že by zkouÅ¡ku zvládl.

pracující lidé

Bohužel lidé dnes na svých mobilních telefonech nedÄ›lají nic užiteÄného. Místo toho, aby se například vzdÄ›lávali, sledují videa, která kolikrát postrádají smysl. ÄŒlovÄ›k je schopen u takových videí strávit klidnÄ› hodiny Äasu. Nebylo by lepší daný Äas využít jinak? Například studiem na zkouÅ¡ku, kterou chcete zvládnout? Závislost na internetu se ale nevyskytuje pouze u mladé generace. Vyskytuje se také u generace stÅ™edního vÄ›ku. U tÄ›chto lidí se to projevuje tak, že ÄlovÄ›k pÅ™ijde po celém dni z práce domů a místo toho, aby se daný ÄlovÄ›k vÄ›noval svému partnerovi nebo dÄ›tem, rozsvítí mobilní telefon a opÄ›t se vÄ›nuje nÄ›Äemu zcela jinému, než by mÄ›l.

sedící  žena

Poté se ale vÅ¡ichni diví, že dneÅ¡ní vztahy dlouhodobÄ› nefungují. Je to právÄ› proto, že ÄlovÄ›k místo toho, aby se vÄ›noval svému partnerovi, se vÄ›nuje mobilnímu telefonu a kolikrát nepodstatným vÄ›cem. Je smutné, kam to v dneÅ¡ní dobÄ› spÄ›je. Jestliže to bude tímto způsobem pokraÄovat i nadále, je dost možné, že dÄ›ti nebudou zvládat Å¡kolu a vztahy stÅ™edních generací se budou nadále rozpadat. Pokud bychom to zaÄali Å™eÅ¡it, je dost možné, že by se mnoho vÄ›cí dalo zachránit. Je ale potÅ™eba to zaÄít Å™eÅ¡it a zmÄ›nit svůj postoj. Jinak to opravdu nepůjde. Je dost možné, že by vás mohlo Äasem mrzet, že jste nezmÄ›nili svůj postoj v dobÄ›, kdy jste mÄ›li.